God arkitektur med hög funktionalitet
För William Maruschak som driver S-XL Architects AB är det alltid kundens behov som blir utgångspunkt för hur nya byggnader och inredningslösningar ska ta form. Därefter ser företaget till att skapa väl fungerande kommersiella lösningar som rymmer såväl spännande design som god arkitektur.
Williams karriär tog sin början i Toronto där han utbildade sig till arkitekt. Han flyttade senare till Sverige och läste ytterligare ett år vid Chalmers tekniska högskola. Hans första tid i Sverige var under nittiotalskrisen så han har verkligen märkt hur klimatet för nybyggnationer tagit fart sedan dess. I början arbetade han vid några olika arkitektkontor för att 2009 ta steget att öppna sitt egna företag S-XL Architects AB. Eftersom han alltid haft ett starkt intresse för industridesign och konst har Sverige blivit ett spännande land att arbeta i. Fast han tycker samtidigt att det är först på senare tid som arkitekturen börjat förnyas på allvar.
–Det har hänt mycket bara de senaste tio åren, bland annat med Hammarby sjöstad och Stockholm Waterfront. Tidigare rådde ett mer konservativt klimat men det är verkligen på gång att förändras, säger han.

Det som blivit till S-XL Architects specialitet är att arbeta fram smarta och funktionella bostäder och kontor med en väl tilltalande design. För att kunna konkurrera på marknaden har företaget även sett till att erbjuda kostnadseffektiva lösningar, där en dialog hela tiden förs med kunden kring vilka reella behov företaget eller de boende kan tänkas ha.
–Man kan säga att vi tar fram byggnader som kan jämföras med en BMW fast till kostnaden av en Skoda, berättar William.

I dagsläget är fördelningen ungefär lika stor mellan att ta fram bostäder och kontorsbyggnader. Tidigare har William Maruschak (genom Strategisk Arkitektur) bland annat varit med om att rita Nikes huvudkontor i Solna och just nu är de tillsammans med Viz Arkitektkontor involverade i ett projekt kring en ombyggnad av SF:s huvudkontor. Under arbetat ser William alltid till att lösningarna harmoniseras med företagets branding och är noga med att skapa mervärde åt kunden efter de rådande förutsättningarna
–Det är viktigt att se till användarnas behov samtidigt som det också måste finnas en bra hållbarhet och funktionalitet, avslutar han.

S-XL Architects AB

Bransch:
Fastighet

Telefon: 08-410 77 176


Email:
william@s-xl.se

Hemsida:
www.s-xl.se

Adress:
S-XL Architects AB
Heliosgatan 13
10138 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN